Zalo: 0947 166 718

Bộ đếm vòng quay tiếp xúc để đo tốc độ PCE-DT 66

Zalo: 0947 166 718

Máy đo tốc độ cầm tay vòng qua PCE-DT 65

Zalo: 0947 166 718

	 Tủ sấy 300 độ hiện số TQ 136 lít Xingchen WGL-136

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ hiện số TQ 72 lít Xingchen WGL-72

Zalo: 0947 166 718

Tủ sấy 300 độ TQ 43 lít Xingchen WGL-45

Zalo: 0947 166 718

Máy đếm hạt tiểu phân trong hạt bụi PCE-PCO 1

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng kết hợp đo pH Hanna BL7916-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 18.3 lít/giờ Hanna BL20-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 15.2 lít/giờ Hanna BL15-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 10.8 lít/giờ Hanna BL10-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 7.6 lít/giờ Hanna BL7-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 5 lít/giờ Hanna BL5-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 2.9 lít/giờ Hanna BL3-2

Zalo: 0947 166 718

Bơm định lượng hóa chất 1.5 lít/giờ Hanna BL1.5-2

Zalo: 0947 166 718

Điện Cực pH Thân Thủy Tinh Cổng 3.5mm Hanna - USA HI11310

Zalo: 0947 166 718

Điện Cực pH/Nhiệt Độ Nhựa Cổng DIN Hanna - USA HI1217-1

Zalo: 0947 166 718

Điện Cực Đo pH/EC/TDS/Nhiệt Độ Hanna - USA HI1285-5

Zalo: 0947 166 718

Điện Cực pH Phẳng Online Cáp Dài 5m Hanna - USA HI1006-2005

Zalo: 0947 166 718

Điện Cực pH Thân Bằng Nhựa Cổng BNC Hanna - USA HI1230B

Zalo: 0947 166 718

Bơm nhu động thông minh có thể thay đổi tốc độ BT601S

Zalo: 0947 166 718

Bơm nhu động thông minh có thể thay đổi tốc độ BT301S

Zalo: 0947 166 718

Bơm nhu động thông minh có thể thay đổi tốc độ BT100S

Zalo: 0947 166 718

Bình chứa Nitơ lỏng bảo quản mẫu 50 lít Haier YDS-50-125

Zalo: 0947 166 718

Bình chứa Nitơ lỏng bảo quản mẫu 47 lít Haier YDS-47-127

Zalo: 0947 166 718

Bình đựng Ni-tơ lỏng 35 lít bảo quản mẫu Haier YDS-35-125

Zalo: 0947 166 718

Bình đựng Ni-tơ lỏng 30 lít bảo quản mẫu Haier YDS-30-125

Zalo: 0947 166 718

Bình đựng Ni-tơ lỏng 10 lít bảo quản mẫu Haier YDS-10-125

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động,100 lít DGL-100G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 75 lít DGL-75G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 50 lít DGL-50G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng có sấy tự động 35 lít DGL-35G

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 100 lít DGL-100X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 75 lít DGL-75X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng sấy khô tự động, 50 lít DGL-50X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng có sấy 35 lít DGL-35X

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít DGL-100B

Nồi hấp tiệt trùng 100 lít DGL-100B

Model: DGL-100B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít DGL-75B

Nồi hấp tiệt trùng 75 lít DGL-75B

Model: DGL-75B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít DGL-50B

Nồi hấp tiệt trùng 50 lít DGL-50B

Model: DGL-50B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít DGL-35B

Nồi hấp tiệt trùng 35 lít DGL-35B

Model: DGL-35B

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 8 lít DGT-8B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 45 lít DGT-45B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 23 lít DGT-23B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 18 lít DGT-18B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 18 lít Gengguan DGT-18B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 12 lít Gengguan DGT-12B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 8 lít Gengguan DGT-8B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 45 lít Gengguan DGT-45B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 23 lít Gengguan DGT-23B

Zalo: 0947 166 718

Nồi hấp tiệt trùng nha khoa 18 lít Gengguan DGT-18B

Zalo: 0947 166 718

Máy cất nước 1 lần TQ giá rẻ DGZ-4L

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao - MC-12Pro

Máy ly tâm tốc độ cao - MC-12Pro

Model: MC-12Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy ly tâm tốc độ cao JONALAB MC-10Pro

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Mini JONALAB MC-4/7S

Máy Ly Tâm Mini JONALAB MC-4/7S

Model: MC-4/7S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Mini JONALAB MC-7S

Máy Ly Tâm Mini JONALAB MC-7S

Model: MC-7S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm vi đĩa JONALAB MPC-4S

Máy Ly Tâm vi đĩa JONALAB MPC-4S

Model: MPC-4S

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm vi đĩa JONALAB MPC-5Pro

Máy Ly Tâm vi đĩa JONALAB MPC-5Pro

Model: MPC-5Pro

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn JONALAB LC500-24

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn JONALAB LC500-18

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn JONALAB LC500-6

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn - LC500-12

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn - LC500-12

Model: LC500-12

Liên hệ

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn JONALAB LC500-8

Zalo: 0947 166 718

Máy Ly Tâm Loại Để Bàn JONALAB LC500-MP

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 6 số 6,1g Bel Mu 66i

Cân phân tích 6 số 6,1g Bel Mu 66i

Model: Mu 66i

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 6 số 2,1g Bel Mu 26i

Cân phân tích 6 số 2,1g Bel Mu 26i

Model: Mu 26i

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 5 số 120g kiểm định MicrroPipet Bel M5-HPB-105-PT

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 4 số 220g kiểm định MicrroPipet Bel M5-M214Ai-PT

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 4 số 310g Bel dòng Ion M5-M314Ai-ION

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 4 số 310g Bel M5-M314Ai

Cân phân tích 4 số 310g Bel M5-M314Ai

Model: M5-M314Ai

Liên hệ

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 4 số 250g Bel dòng Ion M5-M254Ai-ION

Zalo: 0947166718

Cân phân tích 4 số 250g Bel M5-M254Ai

Cân phân tích 4 số 250g Bel M5-M254Ai

Model: M5-M254Ai

Liên hệ

123
Danh mục sản phẩm
Top
zalo Phone